Çevre ve Kalite Politikamız

ANASAYFA / Çevre ve Kalite Politikamız

• Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,
• İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
• Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
• Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
• Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
• Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
• Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre güvenliği bilincini geliştirmek
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,
• Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
• İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
• Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde YÖNETİM SİSTEMİ‘ne uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,
• Çevreye saygı ve bilinçlendirme çalışmalarını sürekli kılarak, yenilenebilir enerji kaynak kullanımını artıracağımızı,
• Kaliteli hizmet sunacağımızı,
• Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartları ve yasal zorunluluklara uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR